Videoer

Laboratorie for Demokrati
Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Laboratorie for Demokrati video

Med projektet Laboratorie for Demokrati faciliterede NAU i efteråret 2021 lokale møder mellem unge, kommunalpolitikere, førstegangsvælgere og andre aktører.

Læs mere »
Klima og miljø
Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Grøn Folkeskole: Ungeråd KBH

I 2021 stillede Ungeråd KBH 7 krav til en grøn Københavnsk folkeskole, hvor både folkeskolens
læringsmæssige indhold og fysiske rammer har et større fokus på klima og miljø.
Borgerrepræsentationen besluttede, på baggrund af Ungeråd KBH’s krav, at nedsætte en taskforce med forskellige eksperter og organisationer, som sammen skal udvikle en handleplan for Københavns fremtidige grønne folkeskole.

Læs mere »
Ungeråd KBH
admin

Ungekonference 2021

Hvert år afholder Mellemfolkeligt Samvirke en Ungekonference, hvor unge fra forskellige områder og med forskellige erfaringer, kan møde hinanden og udveksle idéer, og blive inspirerede til hvordan man får indflydelse i samfundet og hvordan man blander sig i den offentlige debat på forskellige måder.

Læs mere »